Zwycięstwo: FRANKOWICZA

MBank

XXVII Ca 3480/16

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Umowa (2006) starego portfela CHF (klauzule przeliczeniowe + klauzula zmiany %)

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 13.12.2019, sygn. akt XXVII Ca 3480/16

  • Sąd wydał wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku z 2006 r. jest nieważna, ze względu zarówno na wadliwość mechanizmu waloryzacji jak i klauzuli zmiennego oprocentowania (oprocentowanie zależne od decyzji zarządu banku, tzw. stary portfel).
  • Tym samym Sąd Okręgowy całkowicie zmienił wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia z 17 marca 2016 r. (I C 3066/15, SSR Grzegorz Goss), w którym Sąd Rejonowy dostrzegł abuzywność klauzul indeksacyjnych, ale uznał, że można je zastąpić innym miernikiem, a ciężar dowodu jaki powinien to być miernik obciąża stronę powodową.
  • Wyrok jest prawomocny