0

Dzień dobry, czy dobrze rozumuję, że jeżeli podpisałem w styczniu 2015 roku aneks do umowy z Bankiem, na podstawie którego Strony uzgodniły spłatę kredytu w CHF bez klauzul indeksacyjnych, to od dnia wejścia w życie tego aneksu nie przysługują mi ewentualne roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Banku?

Miszka Answered question 26 lutego 2020