0

Jakaś kancelaria w Katowicach, która dobrze zrobi unieważnienie umowy! Zależy mi na unieważnieniu a nie odfrankowieniu!

Answered question