0

Czy jest taka możliwość, że sąd nie uzna zapisów umowy za abuzywne, mimo, że w umowie są typowe abuzywne zapisy. Czy może dowolnie interpretować zapisy?

Answered question