0

Prezentujemy unieważnienia lub odfrankowienia kredytów po wyroku TSUE:

 1. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 545/18; nieważność; denominowany; BOŚ Bank; SSO Anna Błażejczyk

 2. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 349/18; nieważność; denominowany; SSA Krzysztof Chojnowski (spr.), SA Elżbieta Kuczyńska, SA Grażyna Wołosowicz

 3. Sąd okręgowy w Warszawie; II C 332/17; odfrankowienie, umowa jest ważna; mBank S.A.; SSO Marcin Polakowski

 4. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 448/19; nieważność; denominowany; PKO BP/ Własny Kąt Hipoteczny

 5. Sad Rejonowy w Wałczu; I C 150/19; SR w Wałczu oddalił powództwo w całości i zasądził od banku na rzecz klienta zwrot kosztów postepowania oraz kosztów zastępstwa procesowego; PKO BP.

 6. Sąd Okręgowy w Warszawie; II C 684/16; Wadą dotknięte są postanowienia waloryzacji (ale nie jako takiej), są abuzywne, naruszają dobre obyczaje i rażąco interesy konsumenta; mBank S.A.; SSO Marcin Polakowski

 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; VI C 1777/18; odfrankowienie; mBank S.A.; SSR Milena Dutkowska

 8. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 315/19; umowa jest ważna jednakże bez niedozwolonych postanowień umownych dot.ustalania przez bank kursu w tabelach kursowych banku; mBank S.A.

 9. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 2050/17; nieuczciwy charakter zastosowanych przez bank walutowych klauzul waloryzacyjnych; indeksowany; Getin Noble Bank; SSO Anna Błażejczyk

 10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku; I ACa 278/19; Sąd odrzucił powództwo wskutek sprzeczności żądania powoda z dowodami przez niego przedstawionymi; indeksowany; Getin Noble Bank; SSA Krzysztof Adamiak

 11. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 353/19; nieważność; występują klauzule abuzywne; denominowany; Raiffeisen Bank International AG; SSO Monika Włodarczyk

 12. Sąd Okręgowy we Wrocławiu; XII C 1366/18; umowa zawierała niedozwolone postanowienia w przedmiocie zasad kursowych kredytu, nieprecyzyjnie przy tym określając m.in. kurs franka szwajcarskiego. Sąd za zasadny przyjął kurs z dnia uruchomienia przy zastosowaniu stawki LIBOR; mBank S.A.; SSO Ziemowit Barański

 13. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 2883/18; nieważność; indeksowany; Reiffeisen Polbank; SSO Piotr Bednarczyk

 14. Sad Okręgowy w Warszawie; XXV C 890/19; nieważność; indeksowany; Reiffeisen Polbank; SSO Piotr Bednarczyk

 15. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 2723/18; nieważność; indeksowany; Reiffeisen Bank International AG; SSO Piotr Bednarczyk

 16. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 888/19; nieważność; indeksowany; Raiffeisen Bank; SSO Piotr Bednarczyk

 17. Sąd Okręgowy w Gdańsku; XV C 292/19; umowa kredytu jest ważna ale z uwagi na klauzule abuzywne- kredyt od początku umowy powinien być w PLN wg stawki LIBOR (odwalutowanie kredytu); indeksowany; Getin Noble Bank; SSO Piotr Kowalski

 18. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; VI C 93/18; odfrankowienie; mBank S.A.; SSR Łukasz Mrozek

 19. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; VI C 3007/16; Sąd wyeliminował: cały mechanizm indeksacji kursem CHF a także klauzulę upoważniającą do zmiany oprocentowania; indeksowany; mBank S.A.; Agnieszka Onichimowska

 20. Sąd Okręgowy w Olsztynie; I C 214/19; nieważność; denominowany; PKO BP

 21. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; I C 4126/17; odfrankowienie; indeksowany; mBank; ASR Michał Maj

 22. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV 981/17; odfrankowienie; Raiffeisen; SSO Michał Jakubowski

 23. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 2910/18; odfrankowienie; indeksowany; Raiffeisen; SSR (del.) Michał Jakubowski

 24. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; I C 985/17; odfrankowienie; denominowany; mBank S.A.; AS Michał Maj

 25. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 289/19; odfrankowienie; indeksowany; mBank S.A.; SSO Maria Dudziuk, SSO Joanna Machoń, SSR del. Dorota Walczyk (spr.)

 26. Sąd Apelacyjny w Warszawie; VI ACa 264/19; odfrankowienie; indeksowany; Getin Bank; SSA Grzegorz Tyliński

 27. Sąd Okręgowy w Łodzi; I C 1483/17; nieważność; indeksowany; mBank S.A.

 28. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 3290/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; Sędzia Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, Sędziowie: Bogusława Jarmołowicz – Łochańska

 29. Sąd Rejonowy w Gdyni; I C 523/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSR Tadeusz Kotuk

 30. Sąd Okręgowy w Warszawie; III C 1508/18; oddalenie powództwa, klauzule przeliczeniowe są abuzywne; Reiffeisen Polbank

 31. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 2894/18; nieważność; indeksowany; Reiffeisen Polbank; SSO Piotr Bednarczyk

 32. Sąd Apelacyjny w Warszawie; V ACa 567/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSA Robert Obrębski, SSA Przemysław Kurzawa, SSO del. Katarzyna Parczewska

 33. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 403/19; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz, SO Agnieszka Łukaszuk

 34. Sąd Najwyższy; IV CSK 309/18; nieważność; denominowany; PEKAO S.A.; SSN Wojciech Katner, SSN Marian Kocon, SSN Anna Owczarek

 35. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; I C 2659/18; odfrankowienie; denominowany; mBank S.A.

 36. Sąd Okręgowy w Gdańsku; III Ca 574/19; nieważność; denominowany; PKO BP; SSO Joanna Wiecka-Jelińska, SO Bożena Mathea, SR del. Małgorzata Licbarska (spr.)

 37. Sąd Okręgowy w Warszawie; III C 1284/18; nieważność; denominowany; PKO BP; SSO Agnieszka Rafałko

 38. Sąd Rejonowy w Gdyni; I C 728/18/T; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSR Tadeusz Kotuk

 39. Sąd Okręgowy w Gliwicach; I C 662/18; nieważność; denominowany; PKO BP; SSO Beata Majewska-Czajkowska

 40. Sąd Okręgowy w Gdańsku; III Ca 515/19; nieważność; indeksowany; Raiffeisen Polbank

 41. Sąd Apelacyjny w Warszawie; VI ACa 542/19; nieważność (wg SA prawidłowa podstawa prawna to art..58 par.2 KC).; indeksowany; Reiffeisen Polbank; SSA Jacek Sadomski, SSA Marcin Stobel SSO del. Przemysław Feliga

 42. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa; XVI C 2320/16; odfrankowienie; indeksowany; Nordea; SSR A. Puź

 43. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXIV C 1239/18; nieważność; denominowany; PKO BP- Własny Kąt Hipoteczny; SSO Krzysztof Tarapata

 44. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; I C 2630/18; nieważność; Sąd zastosował teorię salda, nieważność klauzul przeliczeniowych; indeksowany; mBank S.A.; SSR Renata Jabłońska

 45. Sąd Okręgowy w Warszawie; I C 1381/17; nieważność; indeksowany; mBank S.A.; SSO Bożena Chłopecka

 46. Sąd Okręgowy w Warszawie; III C 404/17; nieważność; indeksowany; Millenium; SSO Ewa Suchecka Bartnik

 47. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 2580/18; odfrankowienie; indeksowany; Raiffeisen Polbank; SSO Paweł Duda

 48. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; I C 1240/17; odfrankowienie; indeksowany; mBank S.A.; ASR Michał Maj

 49. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 1296/18; oddalenie powództwa banku; denominowany; PKO BP; SSA Małgorzata Stanek, Sędziowie: SSA Jacek Pasikowski, SSO (del.) Jarosław Pawlak

 50. Sąd Najwyższy; IV CSK 13/19; uchylenie niekorzystnego dla kredytobiorców wyroku SA w Gdańsku sygn. V ACa 585/18; Santander

 51. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 523/18; nieważność; denominowany; BOŚ Bank; SSO Krystyna Stawecka

 52. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 2393/17; nieważność; indeksowany; Getin Noble Bank; SSR (del.) Kamil Gołaszewski

 53. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXV C 762/19; nieważność; indeksowany; Raiffeisen International AG; SSR (del.) Kamil Gołaszewski

 54. Sąd Okręgowy w Warszawie; XXIV C 1117/18; nieważność; weksel wypełniony przez Bank jest nieważny, kwota kredytu jest jedynie miernikiem waloryzacyjnym; denominowany; Pekao Bank Hipoteczny; SSO Jacek Tyszka

 55. Sąd Okręgowy w Warszawie; III C 611/17; nieważność; indeksowany; Millenium Bank; SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik

 56. Sąd Apelacyjny w Warszawie; I ACa 268/19; nieważność, apelacja od sygn. I C 265/16; indeksowany; Raiffeisen Polbank; SSA Beata Kozłowska, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSO del.Agnieszka Wachowicz-Mazur

 57. Sąd Apelacyjny w Warszawie; I ACa 674/18; nieważność, SA podtrzymał wcześniejszy wyrok SO w Warszawie, sygn. akt XXIV 241/17; indeksowany; Millenium; SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSA Beata Kozłowska (spr.), SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur

 58. Sąd Okręgowy w Opolu; I C 367/17; powództwo Banku oddalone w całości, umowa zawiera klauzule abuzywne, umowa nieważna; denominowany; PeKao S.A.

 59. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia; I C 2631/18; nieważność; indeksowany; mBank S.A; SSR Renata Jabłońska

 60. Sąd Apelacyjny w Łodzi; I ACa 1456/18; nieważność, SA oddalił apelację banku od wyroku SO w Łodzi sygn. akt I C 1176/16.; indeksowany; Getin Bank/ Dom Bank; SSO Anna Zyskowska-Jadczak

 61. Sąd Okręgowy w Warszawie; V Ca 1979/18; nieważność; denominowany; PKO BP- Własny Kąt Hipoteczny

 62. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 559/18, bank: Raiffeisen, odfrankowienie, SSA Małgorzata Borkowska (spr.) kredyt indeksowany
 63. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, sygn. akt: I ACa 677/19, bank: Pekao S.A.,kredyt: denominowany, SSA Małgorzata Zwierzyńska, SSA Piotr Daniszewski, SSO Dorota Majerska-Janowska, odfrankowienie
 64. Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt: XV C 839/19, bank: Getin, nieważność, kredyt: indeksowany, SSO Katarzyna Kazanecka – Kapała
 65. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście, sygn. akt I C 1251/16, bank: Santander, nieważność, kredyt: indeksowany, SSR, Agata Masłowska
 66. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2572/18, bank: Raiffeisen, odfrankowienie, kredyt: indeksowany, SSO Monika Włodarczyk
 67. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, sygn. akt I C 2868/18, bank: Getin, nieważność, kredyt: indeksowany, ASR Małgorzata Bystrowska
 68. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn.akt XXV C 1255/17, bank: Raiffeisen Polbank, nieważność, kredyt indeksowany, SSR del. Kamil Gołaszewski
 69. Sąd Okręgowy w Warszawie,  sygn. akt I C 733/17, bank: mBank S.A., nieważność bez teorii salda, kredyt indeksowany SSR del. Ewa Wiśniewska-Wiecha
 70. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie sygn. akt I C 2851/17, bank: Millenium, nieważność, kredyt denominowany, SSR Robert Bełczącki
 71. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXIV C 928/18, bank: PKO BP (um. Własny Kąt Hipoteczny), odfrankowienie bez teorii salda, kredyt denominowany, SSR del. Krzysztof Tarapata
 72. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt IX Ca 1487/19, bank: Santander (umowa Kredyt Banku Ekstralokum), odfrankowienie, kredyt indeksowany
 73. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXV C 1337/19, bank: Millenium, nieważność + teoria salda (oddalenie roszczenia o zapłatę w PLN), kredyt indeksowany, SSR del. Kamil Gołaszewski
 74. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 807/17, bank: Millenium, nieważność bez teorii salda, kredyt indeksowany, SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik
 75. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2157/17, bank: Getin Noble, nieważność, kredyt indeksowany,  SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak
 76. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 1038/17, bank: mBank, nieważność bez teorii salda, kredyt indeksowany, SSR del. Barbara Pyz-Kędzierska
 77. Sąd Okręgowy w Warszawie,  sygn. akt XXV C 572/18, nieważność + teoria salda, bank: Getin Noble, kredyt indeksowany, SSR del. Kamil Gołaszewski.
 78. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 698/18, Getin (umowa Dom banku), odfrankowienie, kredyt indeksowany, Przewodniczący SSA Bogdan Świerczakowski
  Sędziowie/Ławnicy: SSA Ewa Kaniok, SSO del. Emilia Szczurowska (spr.)
 79. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 817/18, bank Getin Noble Bank, odfrankowienie, kredyt indeksowany, Przewodniczący SSA Małgorzata Kuracka, Sędziowie/Ławnicy: SSA Agata Zając, SSO del. Grzegorz Tyliński
 80. Sąd Okręgowy w Olsztynie, sygn. akt I C 346/19, bank PKO BP (Własny Kąt Hipoteczny), nieważność, kredyt denominowany
 81. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXV C 2852/18, bank Raiffeisen (um.Polbanku EFG), nieważność, kredyt indeksowany, SSR del. Anna Zalewska
 82. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 352/18, bank mBank, nieważność, kredyt indeksowany, SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska
 83. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2157/17, Getin Noble Bank S.A., nieważność, kredyt indeksowany, SSR del. Agnieszka Wlekły-Pietrzak.
 84. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, sygn. akt I ACa 1205/18, Santander, nieważność, kredyt indeksowany, SSO Ewa Blumczyńska (spr.)
 85. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 603/18, mBank, brak rozpoznania sprawy, uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania, kredyt denominowany, SA w składzie: Przewodniczący SSA Marzanna Góral, Sędziowie/Ławnicy: SSA Katarzyna Jakubowska- Pogorzelska, SSO del. Anna Strączyńska.
 86. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, sygn.akt II C 2779/18, bank Millenium, nieważność, kredyt indeksowany, SSR Krystyna Dąbrowska.
 87. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 603/18, kredyt denominowany, brak rozpoznania istoty sprawy; uchylenie i zwrot do ponownego rozpoznania, Skład SA: Przewodniczący: SSA Marzanna Góral, Sędziowie/Ławnicy: SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska, SSO del. Anna Strączyńska
 88. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV 1555/17, kredyt denominowany, BNP (umowa Fortis Banku), nieważność, SSR del. Aleksandra Różalska-Danilczuk
 89. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1473/17, kredyt denominowany, Fortis Bank, nieważność, SSO Monika Włodarczyk
 90. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt VI ACa 541/18, kredyt indeksowany, Getin Noble, uchylenie wyroku
 91. Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 1409/18, kredyt indeksowany, mBank, oddalenie apelacji Banku od wyroku SO w Łodzi (I C 420/17), SSA Anna Cesarz
 92. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 473/18, kredyt indeksowany, mBank, nieważność+ teoria salda, SSA Roman Dziczek (przewodniczący), SSA Dorota Markiewicz (sprawozdawca), SSA Anna Straczyńska.
 93. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 104/19, mBank, kredyt indeksowany, nieważność, SA w składzie: Przewodniczący Katarzyna Jakubowska – Pogorzelska (spr.), Sędziowie/Ławnicy: SSA Marzanna Góral, SSO del. Anna Strączyńska.
 94. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 67/19, mBank, kredyt indeksowany, nieważność, Byszewska (spr), Markiewicz, Olczak- Dąbrowska.
 95. Sąd Okręgowy w Białymstoku, sygn. I C 1053/18, nieważność, kredyt indeksowany, mBank, SSR del. Barbara Pyz-Kędzierska
 96. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 790/18, odfrankowienie, klauzule przeliczeniowe są abuzywne, kredyt indeksowany, Getin Bank, SSA Agata Zając
 97. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 734/18, odfrankowienie, klauzule przeliczeniowe są abuzywne, kredyt indeksowany, Getin Bank, SSA Agata Zając
 98. Sąd Najwyższy, sygn. V CSK 347/18, uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, kredyt indeksowany, ING, SSN Joanna Misztal-Konecka (przewodniczący)SSN Beata JaniszewskaSSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)
 99. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. VI ACa 590/19, uchylenie wyroku SO w Warszawie, brak rozpoznania istoty sprawy przez SO, kredyt denominowany, BGŻ, SSO del. Przemysław Feliga
Nobels Answered question 14 sierpnia 2020