0

Czy są tu osoby które już mają wygrane wyroki o unieważnienie kredytu frankowego?

Answered question