0

Podobno Wrocławska apelacja odrzuca roszczenia frankowiczów? Czy to prawda czy może tylko szczątkowe informacje?

WYROKI Sądu Apelacyjnego po TSUE I wyroku Państwa Dziubak

20.11.19r IACa 927/19 Przegrana‼️
07.01.20r. I ACa 1057/19. Przegrana‼️
17.01.20r. I ACa 1090/19. Przegrana‼️
20.02.20r. I ACa. 1406/18. Przegrana‼️
24.02.20r. I ACa. 272/19. Przegrana‼️

I ACa 410/19 wyrok zapadnie na posiedzeniu niejawnym DB denominowany, powołali biegłego, można się domyślać jaki będzie finał.‼️

I ACa 390/19 GETIN( odfrankowienie w I insta) Apelacja otwiera zamkniętą rozprawę i powołuje biegłego na kurs średni NBP i godziwą marże banku‼️?

SSA Tadeusz Nowakowski
SSA Andrzej Polata
SSA Andrzej Niedużak
SSA Ewa Głowacka
SSA Ewa Barnaszewska

Czy u tych sędziów wszystko się przegrywa?

Michał J Asked question 25 lutego 2020