0

Czy ktoś może ma jakiś wzór reklamacji do banku i się podzieli?

Answered question