0

czy są tu osoby, które pozwały Raiffesen B. (umowa z Polbank) i mając sprawę w pierwszej instancji zaprzestały spłaty, i wypowiedziano im umowę? Chętnie wymienię informacje i doświadczenia.

Asked question