0

Są potwierdzone przez prawników informacje, że Santander Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska w oświadczeniach o wakacje kredytowe uwzględniają zapisy, które mogą utrudnić postępowanie sądowe, a może nawet uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczenia od banku!

Starając się o wakacje kredytowe w tych bankach zwróć szczególną uwagę na i jeśli masz taki zapisy na nic się nie zgadzaj oraz nic nie podpisuj!

Santander Bank Polska S.A.:


Potwierdzam wysokość zadłużenia z tytułu kredytu wynikającą z dotychczasowej obsługi kredytu wg stanu na dzień złożenia niniejszego wniosku


Złożenie takiego oświadczenia z pewnością zostałoby wykorzystane przez bank przed sądem, choć nie ma na razie w analizowanym wniosku wyliczonej przez bank kwoty zadłużenia, to w przypadku jego podpisania bank będzie przed sądem argumentował, iż Kredytobiorca zgadza się, że bank dotychczas prawidłowo wyliczał wysokość rat i tym samym obecny stan zadłużenia zgadza się z tym wyliczanym przez bank. To znacząco utrudni postępowanie, a może nawet uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczenia od banku, dlatego – w kontekście postępowania przeciwko bankowi – odradzamy podpisanie takiego wniosku.
Jeżeli zależy Państwu na zawieszeniu rat, trzeba prosić o oświadczenie bez tego punktu

Martik Answered question 5 kwietnia 2020