Kredyty we frankach – jak policzyć przedawnienie: Ogólne zasady dotyczące przedawnienia 2023

Data:

W ostatnich latach, sytuacja osób posiadających kredyt frankowy uległa znaczącej poprawie. Coraz częściej frankowicze odnoszą sukcesy w sądach, a banki starają się zawrzeć z nimi ugody. Jednak kluczowe znaczenie dla odzyskania należności mają terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umów kredytowych.

Przedawnienie roszczeń w kredytach frankowych

Przedawnienie roszczeń wynikających z kredytów frankowych wynosi 3 lata dla banków oraz 10 lat (lub 6 lat) dla kredytobiorców. Nowelizacja art. 118 KC z 2018 roku wprowadziła skrócenie terminu przedawnienia długu do 6 lat, ale dotyczy to tylko opłat naliczanych po tej dacie. W praktyce nie wpłynęło to na sytuację większości frankowiczów.

Rozpoczęcie biegu przedawnienia – kluczowe znaczenie

Najważniejszym aspektem dotyczącym przedawnienia jest określenie momentu, od którego zaczyna biec termin przedawnienia. Tradycyjnie, przedawnienie było liczony od dnia następnego po dniu dokonania płatności na rzecz banku, jednak dla każdej z rat osobno. W praktyce oznaczało to, że większość kredytobiorców nie miała szans na odzyskanie przynajmniej części należności.

Jednak wyrok TSUE z 2021 roku wyraźnie stwierdził, że termin przedawnienia nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości umowy kredytu frankowego. To orzeczenie otworzyło nowe możliwości frankowiczom.

Czy warto czekać?

Mimo że teoretycznie zawsze może być dobry czas na podjęcie działań sądowych, warto zwrócić uwagę na potencjalne problemy związane z udowodnieniem braku świadomości wadliwości umowy. W obliczu licznych informacji na temat ugód i procesów frankowych, warto podjąć decyzję o wszczęciu sprawy jak najszybciej, aby uniknąć ryzyka.

Przerwanie biegu przedawnienia

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz od razu kierować sprawy na drogę sądową, możesz wykonać czynności mające na celu przerwanie biegu przedawnienia. Ważne jest, aby działania te były podejmowane przed odpowiednim organem lub sądem. Można to zrobić, na przykład, składając wniosek o zawezwanie banku do próby ugodowej lub wytaczając powództwo przeciwko bankowi.

Zawezwanie banku do próby ugodowej

Złożenie wniosku o zawezwanie banku do podjęcia próby ugodowej może przerwać bieg terminu przedawnienia. W wyniku takiego wniosku odbywa się posiedzenie przed sądem, mające na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu. Należy jednak pamiętać, że wniosek taki jest odpłatny i musi być precyzyjnie sformułowany, aby nie narazić się na dodatkowe koszty.

Niestety, banki rzadko wykazują gotowość do ustępstw w ramach takich prób ugodowych, a pełnomocnicy banków często nie stawiają się na tego rodzaju rozprawy. W najlepszym wypadku można zyskać jedynie przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi

Skuteczniejszym sposobem na przerwanie biegu terminu przedawnienia i jednocześnie dochodzenie swoich praw jest wytoczenie powództwa przeciwko bankowi. W trakcie procesu frankowego istnieje możliwość zawarcia ugody z bankiem na każdym etapie, a ze względu na fakt, że banki coraz częściej przegrywają tego rodzaju sprawy, kredytobiorca ma większą siłę nacisku w ramach ugody.

Podsumowanie

Osoby posiadające kredyty we frankach powinny śledzić terminy przedawnienia swoich roszczeń oraz w miarę możliwości podejmować działania mające na celu przerwanie biegu przedawnienia. Warto pamiętać, że szybkie podjęcie decyzji o wszczęciu sprawy sądowej może przynieść korzyści w postaci unieważnienia umowy kredytowej lub zawarcia korzystnej ugody z bankiem. Jednak w przypadku opóźnień, kredytobiorcy muszą liczyć się z ryzykiem braku możliwości dochodzenia swoich praw. Dlatego, jeśli masz wątpliwości co do swojego kredytu frankowego, warto jak najszybciej zasięgnąć porady prawnej i podjąć działania w celu odzyskania należności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Koszty kredytu konsumenckiego: Wyrok TSUE wpłynie na umowy pożyczek

Wczoraj zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w...

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych gwałtownie rośnie

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w Polsce...

Sankcja kredytu darmowego – ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców

Wprowadzenie sankcji kredytu darmowego było odpowiedzią ustawodawcy na potrzebę...

Co dalej z WIBOR i co dalej z ratami kredytów?

Obecne oczekiwania dotyczące polityki monetarnej w Polsce wskazują na...