Raport: Wzrost liczby wyroków frankowych w Polsce w 2022 roku

Data:

W ostatnim roku Polska doświadczyła znaczącego wzrostu liczby wyroków sądowych w sprawach związanych z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Według danych rynkowych zebranych przez kancelarie frankowe, liczba zapadłych wyroków w 2022 roku wzrosła do co najmniej 9,6 tys. w porównaniu do 2,8 tys. w 2021 roku.

Jednakże, istotnym elementem jest to, że odsetek wyroków korzystnych dla kredytobiorców znacznie wzrósł i wyniósł aż 97 proc. Spośród 9596 wyroków zapadłych w 2022 roku, aż 9320 było korzystnych dla kredytobiorców, co stanowi 97,1 proc. Wyroków korzystnych dla banków było tylko 256, co stanowi 2,7 proc. Liczba spraw, w których doszło do uchylenia wyroku przez sąd II instancji i przekazania go do ponownego rozpoznania sądowi I instancji wyniosła 20, co stanowi zaledwie 0,2 proc.

Wniosek z tych danych jest jednoznaczny – coraz więcej kredytobiorców zyskuje na swojej walce o uzyskanie korzystnych wyroków sądowych w sprawach związanych z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. Ostatni rok przyniósł znaczący postęp w tej kwestii, a wyniki te pokazują, że sądy w Polsce coraz częściej przychylają się do argumentów kredytobiorców, uznając ich prawa i interesy.

Jak wynika z najnowszych danych rynkowych zebranych przez Votum Robin Lawyers dla PAP Biznes, liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w Polsce wzrosła w 2022 roku do co najmniej 9,6 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2021 roku zarejestrowano 2,8 tys. wyroków.

Co istotne, coraz większa liczba wyroków sądowych korzystnych dla kredytobiorców stanowi znaczącą część całkowitej liczby wyroków. W roku 2022 aż 97,1 proc. wyroków było korzystnych dla kredytobiorców. W 2021 roku odsetek ten wyniósł 95 proc., co oznacza, że w ciągu zaledwie jednego roku kredytobiorcy odnieśli jeszcze większe sukcesy w swojej walce o uzyskanie korzystnych wyroków sądowych.

Warto jednak zauważyć, że dane te nie są w pełni reprezentatywne, ponieważ nie ma pełnej bazy wszystkich wyroków sądowych dotyczących kredytów walutowych. Prawnicy zbierają informacje na podstawie portali internetowych, zamkniętych grup frankowiczów, mediów społecznościowych, własnej praktyki i portalu orzeczeń Ministerstwa Sprawiedliwości. Niemniej jednak, nawet biorąc pod uwagę niepełną bazę danych, wyniki te pokazują, że kredytobiorcy zyskują coraz większe poparcie sądów w Polsce, co skutkuje coraz większą liczbą korzystnych wyroków sądowych.

Jak wynika z danych Votum Robin Lawyers dla PAP Biznes, w 2022 roku dominującym rozstrzygnięciem w sprawach frankowych pozostaje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, które całkowicie uwalnia kredytobiorcę od nieuczciwej umowy, a jednocześnie pozwala na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. W 2022 roku z 9320 korzystnych dla kredytobiorców wyroków, sądy w 9021 przypadkach (97 proc.) opowiedziały się za stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. W pozostałych 294 (3 proc.) przypadkach sądy zdecydowały się na utrzymanie umowy w mocy, z pominięciem nieuczciwych warunków umownych dotyczących klauzuli przeliczeniowej (tzw. odfrankowienie).

Ponadto, z danych wynika, że w 2022 roku nastąpił wyraźny wzrost liczby wyroków II instancji, których zapadło 1561, z czego kredytobiorcy wygrali prawomocnie swoje sprawy w 1538 przypadkach, co stanowi 98,5 proc. rozstrzygnięć. W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2021 roku zapadło tylko 390 wyroków, z czego kredytobiorcy wygrali 382 sprawy (98 proc.).

Przedstawione dane świadczą o tym, że coraz więcej kredytobiorców decyduje się na walkę o swoje prawa w sądzie, a wyniki te pokazują, że w Polsce linia orzeczeń sądowych jest ugruntowana na korzyść kredytobiorców. Niewątpliwie istotnym czynnikiem przyczyniającym się do takiego stanu rzeczy jest fakt, że kredytobiorcy zyskują coraz większe poparcie sądów w Polsce, które coraz częściej uznają nieuczciwe warunki umowne w kredytach indeksowanych do franka szwajcarskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych nadal rośnie

W ostatnim czasie liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach...

Ugody frankowe dla frankowiczów: Czy warto zawierać ugody z bankami?

W mediach trwa intensywna kampania sektora bankowego zachęcająca frankowiczów...

Frankowicze w Polsce – Wzrost liczby pozwów przeciwko bankom o 30 procent

W Polsce trwa lawina pozwów frankowiczów przeciwko bankom. W...

Prognoza kursu franka CHF na 2024 r. Co czeka Frankowiczów?

Kurs franka szwajcarskiego jest tematem, który budzi duże zainteresowanie...