TSUE i Kwestia Kredytów Frankowych: Jak Trybunał Wpływa na Los Kredytobiorców?

Data:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), mający siedzibę w Luksemburgu, jest kluczową instytucją w strukturze Unii Europejskiej. Trybunał od 1952 roku staje na straży jednolitej interpretacji prawa Unii oraz dba o przestrzeganie tych praw przez państwa członkowskie i instytucje europejskie.

Do najważniejszych zadań TSUE należy zbadanie wniosków i skarg dotyczących stosowania prawa europejskiego, skarg o nieważność aktów prawnych sprzecznych z traktatami UE lub prawami podstawowymi, jak również roszczeń odszkodowawczych wynikających ze szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem organów UE.

Struktura i Skład TSUE

TSUE składa się z dwóch głównych organów: Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Trybunał rozpoznaje wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym oraz niektóre skargi i odwołania, natomiast Sąd wydaje orzeczenia głównie w sprawach stwierdzenia nieważności, dotyczących przede wszystkim prawa konkurencji, handlu, rolnictwa i znaków towarowych.

Trybunał liczy 27 sędziów, po jednym z każdego kraju członkowskiego UE, oraz 11 rzeczników generalnych. Wszyscy są wybierani na sześcioletnią kadencję, która może być przedłużana.

TSUE a Kredyty Frankowe: Wielokrotne Orzeczenia na Korzyść Kredytobiorców

Najbardziej znaczącym dla Polski wyrokiem TSUE była decyzja w sprawie tzw. sprawy Dziubak z 2019 roku, która otworzyła drogę do skutecznego pozywania banków o unieważnienie umów kredytowych przez kredytobiorców frankowych.

TSUE, w swoim orzeczeniu z września 2022 roku, wypowiedział się na korzyść frankowiczów, wyjaśniając, że abuzywne klauzule dotyczące przeliczania kursu franka szwajcarskiego nie mogą być naprawione poprzez zastąpienie ich postanowieniami o zastosowaniu kursu średniego NBP. TSUE wyjaśnił również, że bieg terminu przedawnienia roszczeń kredytobiorcy rozpoczyna się dopiero, gdy kredytobiorca dowiedział się o możliwości pozwania banku z powodu niedozwolonych klauzul umownych.

Najnowsze Rozstrzygnięcia TSUE w Sprawach Frankowych

Najświeższe orzeczenie TSUE z marca 2023 roku dotyczyło zasad rozliczeń między bankiem a kredytobiorcą w przypadku unieważnienia umowy kredytowej. Trybunał stwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytu frankowego, rozliczenie musi odbyć się z uwzględnieniem przepisów unijnych.

Choć rozstrzygnięcie TSUE nie wprowadziło bezpośrednich zasad rozliczeń, to jednak jasno określiło, że muszą one uwzględniać zasady wynikające z unijnej dyrektywy 93/13. Ten wyrok stawia pod znakiem zapytania roszczenia banków związane m.in. z waloryzacją wynagrodzenia za korzystanie z kwoty kredytu.

To zasada, która może przynieść korzyści dla tysięcy kredytobiorców frankowych w Polsce i może wpłynąć na przyszłe orzeczenia w sprawach związanych z kredytami frankowymi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych nadal rośnie

W ostatnim czasie liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach...

Ugody frankowe dla frankowiczów: Czy warto zawierać ugody z bankami?

W mediach trwa intensywna kampania sektora bankowego zachęcająca frankowiczów...

Frankowicze w Polsce – Wzrost liczby pozwów przeciwko bankom o 30 procent

W Polsce trwa lawina pozwów frankowiczów przeciwko bankom. W...

Prognoza kursu franka CHF na 2024 r. Co czeka Frankowiczów?

Kurs franka szwajcarskiego jest tematem, który budzi duże zainteresowanie...