Eurobank

Eurobank – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie Eurobank.

Unieważnienie kredytu Eurobank / Odfrankowienie

Kredyt indeksowany to kredyt, który został wypłacony kredytobiorcy w złotych polskich, jednakże już w momencie podpisania umowy kredytowej, kwota ta została przeliczona na walutę obcą, według kursu kupna tej waluty. Spłata zaciągniętego zobowiązania odbywa się natomiast w złotówkach, jednakże wysokość raty podawana jest już we frankach i kolejno jest przeliczana według kursu sprzedaży waluty w dniu spłaty kredytu.

Kurs kupna oraz sprzedaży waluty określany jest natomiast zwykle na podstawie tabel, które tworzone są przez banki, a to z kolei rodzi poważne ryzyko, że banki tymi kursami będą sztucznie sterować, po ty by po raz drugi zarobić na swoim kliencie, dlatego bardzo często w przypadku kredytów indeksowanych sądy orzekają o ich odfrankowieniu.

Odfrankowienie polega z kolei na usunięciu z umowy zapisów, które były krzywdzące dla kredytobiorców i które bankom przyznawały zbyt dużą swobodę, czyli polega na wyeliminowaniu z umowy postanowień niedozwolonych. Na skutek tego zabiegu kredytobiorca odzyskuje więc od banku równowartość nadpłaty, która powstała na skutek stosowania przez bank owych klauzul abuzywnych, a także obniżeniu ulegają pozostałe do spłaty raty, gdyż odfrankowienie powoduje, że zaciągnięty kredyt staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR. W najnowszym orzecznictwie sądy orzekają również o unieważnieniu umów o kredyt indeksowany, dlatego jak najszybciej powinieneś sprawdzić czy i twoją umowę można odfrankowić bądź unieważnić.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa Eurobank zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych ( nie sp. z o.o. lub s.a !!! ) z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka. W osobnym artykule opisujemy Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Jeżeli swój kredyt we frankach zaciągnąłeś w Eurobanku, to prawie na pewno posiadasz kredyt indeksowany, a wtedy w swojej umowie kredytowej, a właściwie w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Eurobank SA, znajdziesz zapisy niedozwolone, dotyczące zarówno wypłaty, jak i spłaty kredytu. W zakresie wypłaty Regulamin bowiem stanowi: „Kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub wieloetapowo w postaci transz, zgodnie z treścią Umowy. Wysokość zadłużenia z tytułu udzielonego Kredytu indeksowanego do waluty obcej wyrażona jest w walucie obcej, po przeliczeniu uruchomionych środków po kursie kupna danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu ich uruchomienia.” Wskazany zapis stanowi więc wręcz książkowe niedozwolone postanowienie umowne, gdyż z jego treści nie wynika na jakich zasadach kurs kupna będzie ustalany i jakie wskaźniki będą brane pod uwagę, a to z kolei powoduje naruszenie interesów kredytobiorcy.

Zapisy niedozwolone w Regulaminie Eurobank

Podobnie ma się sytuacja ze spłatą zaciągniętego kredytu, bo choć zapis w tym zakresie znalazł się już w umowie, a nie w Regulaminie, to jego treść również pozostawia wiele do życzenia, gdyż znowu naruszone zostają interesy kredytobiorcy. Spłata zobowiązania odbywa się więc na następujących zasadach: „Kwoty Raty spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej, a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie.” Zgodnie z zacytowanym postanowieniem, również wysokość spłaty kredytu zależy tak naprawdę od uznania banku, bo kurs sprzedaży waluty jest w rzeczywistości ustalany przez bank, a nie przez obiektywne czynniki.

Zapisy niedozwolone w umowie Eurobank

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów – Kalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

Informacje o  wyrokach w sprawach przeciwko Eurobank znajdziesz w naszej Bazie Wyroków Frankowiczów.

Jako ciekawy przykład wygranej sprawy przeciwko Eurobank przytoczyć można wyrok z 12 czerwca 2019 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn, akt: XXV C 2911/18, dokonał odfrankowienia umowy kredytowej, która zawierała zapisy bardzo podobne do tych umieszczanych przez Eurobank w umowach.

W wydanym orzeczeniu Sąd stwierdził, że zasadny jest zarzut wskazujący na abuzywność klauzul indeksacyjnych, w zakresie w jakim umowa kredytu przewiduje stosowanie kursów niejednorodzajowych, wprowadzając dowolność Banku w kształtowaniu tabeli kursowej w oparciu o którą wyliczane jest zobowiązanie stron. W ocenie Sądu, abuzywność wskazywanych przez kredytobiorców postanowień umownych, przejawia się po pierwsze w tym, że klauzule te nie odwoływały się do ustalanego w sposób obiektywny kursu CHF, do obiektywnych wskaźników, na które żadna ze stron nie miała wpływu, lecz pozwalały w rzeczywistości pozwanemu kształtować ten kurs w sposób dowolny, wedle swej woli w zakresie wysokości spreadu walutowego przez Zarząd pozwanego Banku.

Na mocy przywołanych postanowień, pozwany Bank mógł jednostronnie i arbitralnie, a przy tym w sposób wiążący, modyfikować wskaźnik, według którego obliczana była wysokość zobowiązania Kredytobiorcy, a tym samym mógł wpływać na wysokość jego świadczenia. Przyznanie sobie przez pozwanego prawa do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu indeksowanego kursem CHF poprzez samodzielne wyznaczanie w Tabelach kursowych, kursu kupna oraz sprzedaży franka szwajcarskiego– dowolnego kształtowania wysokości tzw. spreadu przy jednoczesnym pozbawieniu konsumenta jakiegokolwiek wpływu, bez wątpienia narusza jego interesy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Umowę o kredyt z Eurobankiem możesz więc odfrankowić i nie powinieneś dłużej tego odkładać.

1 KOMENTARZ

  1. mam kredyt w euro banku wziełam na wykonczenie czesci mieszkalnej w budynku z przeznaczeniem na mieszkalno usługowy euro bank zaliczył mi jako konsolidacyjny a zabezpieczeniem był mój lokal usługowy gdyz nie mogłam zabezpieczyc go budynkiem na który był zaciagniety kredyt budowlany w czasie udzielenia kredytu przez euro bank w budynku tym nie była prowadzona zadna działalnosc czy mam szanse na uniewaznienie kredytu we frankach w euro banku bo jedna kancelaria mówi ze tak a inna ze raczej nie gwarantuje wygranej prosze o rade

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj