0

Czy posiada może ktoś wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej? Chciałbym w ten sposób przerwać bieg przedawnienia (umowa kredytowa zawarta we wrześniu 2008r.).

Andrzej Kanclerski Answered question 9 kwietnia 2020