Zwycięstwo: BANKU

mBank

I C 144/18

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie / SSO E. Ligon-Krawczyk

Sprawa dotyczyła kredytu INDEKSOWANEGO i tzw „starego portfela” (a więc oprocentowanie nie według LIBORU a tylko ustalane decyzją zarządu), a takżeUNWW 2/ sąd w ustnym uzasadnieniu stwierdził, że roszczenia wskazane w pozwie są bezzasadne, ponieważ umowy DENOMINOWANE są dopuszczalne i zgodne z prawem, oprocentowanie według LIBORU nie jest wadliwe, a zgłoszone przez konsumenta żądanie ustalenia nieważnosci umowy kredytu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.