19 czerwca 2020r, SR dla Wawy Śródmieścia, sygn. akt I C 1448/18, odfrankowienie umowy tzw. nowego portfela mBanku i zasądzenie na rzecz kredytobiorców 28779,11 zł,