Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

VI C 284/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia


Opis Sprawy:

mBank odfrankowienie kredytu indeksowanego do CHF i zwrot nadpłaconych rat, odsetek za opóźnienie, oraz kosztów procesu.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I instancji) z 3.6.2020, sygn. VI C 284/19.
Skład: SSR Anna Perkowska.

Ustne motywy uzasadnienia:
– mechanizm indeksacji jest nieuczciwy gdyż pozwala bankowi jednostronnie ustalać wysokość zobowiązań kredytobiorców;
– sąd przyjął, że jest związany oceną prawną dokonaną przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie nieuczciwości mechanizmu walutowego we wzorcu umowy mBank.