Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

II C 1038/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

30 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II C 1038/17 wydał wyrok, w którym zasądził całość roszczenia (299.241, 35 zł wraz z odsetkami) na rzecz kredytobiorcy. Sprawa dotyczyła kredytu zawartego z mBankiem S.A. W ustnych motywach uzasadnienia Sąd Okręgowy wskazał, że w ocenie Sądu całość umowy kredytowej od początku była nieważna, co uzasadniania konieczność zasądzenia całości roszczenia na rzecz kredytobiorcy. Sąd podkreślił, że nie ma znaczenia, czy kurs stosowany przez Bank był rynkowy, czy też nie – istotnym jedynie jest, że w umowie kredytowej nie wyjaśniono w jaki sposób kurs ten jest ustalany. Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie 10-letni termin przedawnienia.