Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Bank Millennium

I ACa 831/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Katowicach


Opis Sprawy:

17.07.2020 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny (sygn. akt I ACa 831/18, sprawozdawca SSA Anna Bochdziewicz) uwzględnił w całości apelację kredytobiorców i uznał, że dwie umowy kredytu indeksowanego do CHF zawarte w 2005 roku z Bankiem Millennium są nieważne.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach i zasądził na rzecz powodów dochodzoną pozwem kwotę ponad 58 000 złotych z odsetkami od czerwca 2016 roku oraz kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny wskazał, iż obie umowy kredytu zawierały nieuczciwe klauzule indeksacyjne, które winny zostać z umów wyeliminowane. Dalsze utrzymanie umów zawartych przez strony, po wyeliminowaniu klauzul indeksacyjnych nie jest możliwe. Z ocenie Sądu Apelacyjnego należało przyjąć upadek całych umów.
Sprawa toczyła się od czerwca 2016 roku i dotyczyła dwóch umów kredytu indeksowanego do CHF zawartych w 2005 roku z Bankiem Millennium na łączną kwotę ponad 650 000 złotych.
Wyrok jest prawomocny.