Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Nazwa banku: Millenium

Sygnatura: I ACa 674/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd: Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

Bank Millennium – umowa jest nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 13.11.2019 r., sygn. akt I ACa 674/18. Skład sędziowski: Przewodniczący składu: SSA Joanna Wiśniewska – Sadomska, SSA Beata Kozłowska (spr.) SSA Agnieszka Wachowicz – Mazur.

SA podtrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXIV 241/17. SSO Jacek Tyszka