Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Nazwa banku: Raiffeisen

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny


Opis Sprawy:

Raiffeisen (umowa Polbanku) – umowa jest nieważna
Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 13.11.2019 r., sygn. akt I ACa 268/19. Skład Sądu Apelacyjnego – SSA Beata Kozłowska, SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska, SSO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur.

Apelacja od I C 265/16, SSO Andrzej Kuryłek.