Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

I ACa 1296/18

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Łodzi


Opis Sprawy:

Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z 07.11.2019 r., sygn akt I ACa 1296/18. SA w składzie: Przewodniczący SSA Małgorzata Stanek, Sędziowie: SSA Jacek Pasikowski, SSO (del.) Jarosław Pawlak.

Bank pozwał i przegrał