0

Noszę się z zamiarem zaprzestania spłaty  ale mój “kredyt” jest zabezpieczony wekslem in blanco. Nie mam jeszcze podpisanej umowy z kancelaria prawną, bo dopiero czekam na komplet dokumentów z banku. Czy ktoś może wspomóc radą?

Asked question