Czy przedsiębiorca frankowicz może wygrać z bankiem?

Data:

Kwestia kredytów we frankach szwajcarskich wzbudza wiele kontrowersji i niepewności wśród kredytobiorców, zwłaszcza tych prowadzących działalność gospodarczą. Dotychczas orzecznictwo skupiało się głównie na kredytobiorcach będących konsumentami, jednak ostatnie wyroki sądowe pokazują, że brak statusu konsumenta nie wyklucza możliwości sukcesu przedsiębiorcy w walce z bankiem.

Przedsiębiorca jako konsument

W przypadku rozpatrywania sporów sądowych dotyczących kredytów frankowych, kluczową kwestią jest ustalenie, czy przedsiębiorca może być traktowany jako konsument. Zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym, konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zaciągnął kredyt na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będzie on traktowany jako konsument w relacji z bankiem.

Klauzule niedozwolone a nieważność umowy

Dotychczasowe orzecznictwo sądowe koncentrowało się głównie na stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej lub jej odfrankowaniu na podstawie klauzul niedozwolonych stosowanych przez banki. Klauzule te często dotyczyły związanych z kursem franka szwajcarskiego umów kredytów. Aby sąd mógł podjąć decyzję o nieważności umowy na podstawie klauzul niedozwolonych, konieczne jest, aby kredytobiorca był konsumentem w stosunku do banku.

Związki kredytu z działalnością gospodarczą a naruszenie zasad prawnych

Przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą jednak domagać się stwierdzenia nieważności umowy kredytowej na podstawie innych przepisów prawa. Sądy biorą pod uwagę bezpośredni związek kredytu z działalnością gospodarczą oraz ewentualne naruszenie zasad prawnych w umowie. Istotne jest, aby przedsiębiorca udowodnił, że umowa kredytowa naruszała zasady równości stron w stosunku zobowiązaniowego oraz że była sprzeczna z prawem.

Przykłady pozytywnych rozstrzygnięć dla przedsiębiorców

Ostatnie wyroki sądowe pokazują, że przedsiębiorcy mogą odnieść sukces w sporach z bankiem dotyczących kredytów frankowych. Przykładowo, Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 15 stycznia 2021 roku uznał, że umowa kredytu jest nieważna, mimo że kredytobiorca nie posiadał statusu konsumenta. Sąd uzasadnił swoją decyzję tym, że umowa została zawarta na potrzeby przyszłej działalności gospodarczej oraz istniał związek pomiędzy kredytem a funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Ochrona prawna przedsiębiorców frankowiczów

Warto podkreślić, że przedsiębiorcy mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem, nawet jeśli nie posiadają statusu konsumenta. Pomimo pewnych różnic w ochronie prawnej, przedsiębiorcy frankowicze mogą stawić czoła bankom i dążyć do unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowania kredytu. Dotychczasowe wyroki sądowe wskazują, że sądy są skłonne rozpatrywać sprawy przedsiębiorców z uwagą na szczególne okoliczności każdej sprawy.

Podsumowanie

Choć dotychczas większość wyroków sądowych dotyczących kredytów frankowych odnosiła się do kredytobiorców będących konsumentami, ostatnie orzeczenia pokazują, że przedsiębiorcy również mają szansę na sukces w sporze z bankiem. Pomimo różnic w ochronie prawnej, przedsiębiorcy frankowicze mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej i dążyć do unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowania kredytu. Istotne jest udowodnienie naruszenia zasad prawnych w umowie oraz bezpośredniego związku kredytu z prowadzoną działalnością gospodarczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Unieważnienie umowy frankowej – konsekwencje i skutki

Unieważnienie umowy frankowej to jedno z rozwiązań, które kredytobiorcy...

Jak odzyskać pieniądze po spłaconym kredycie we frankach?

Kredyty walutowe we frankach szwajcarskich, znane również jako kredyty...

Dlaczego frankowicze przegrywają sprawy frankowe?

W ostatnich latach orzecznictwo sądowe dotyczące umów kredytów denominowanych...

Jakie są szanse na wygranie sprawy Frankowej?

W ostatnich latach sprawy frankowe stały się jednym z...