Zmiany w postępowaniu cywilnym: ograniczenia dla kredytobiorców frankowiczów w wyborze sądu

Data:

Sejm uchwalił kolejną reformę postępowania cywilnego, a mianowicie ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W relacji prasowej dotyczącej tej nowelizacji, odnotowano kilka istotnych zmian.

Kredytobiorcy, którzy zamierzają wystąpić z roszczeniami przeciwko bankom w związku z umowami kredytów indeksowanych, powinni zwrócić uwagę na przepis przejściowy (art. 18 ust. 1). Przepis ten stanowi, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy, powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, będzie można wytoczyć wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Taka zmiana wynika z istotnego obciążenia „Wydziału Frankowego” Sądu Okręgowego w Warszawie. Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 30). Ustawa została skierowana do Senatu i po rozpatrzeniu, ponownym głosowaniu w Sejmie oraz podpisaniu przez Prezydenta, za około 2-3 miesiące „Wydział Frankowy” Sądu Okręgowego w Warszawie zostanie zamknięty dla nowych powodów-konsumentów.

Oznacza to, że kredytobiorcy, którzy chcieliby, aby ich sprawy rozpatrywał „Wydział Frankowy” Sądu Okręgowego w Warszawie, mają stosunkowo niewiele czasu na przygotowanie i wniesienie pozwu.

Warto dodać, że powództwa ze strony banków, zwłaszcza o zwrot kredytu (świadczenia nienależnego) oraz o „wynagrodzenie za korzystanie z kapitału”, nadal będą rozpoznawane przez „Wydział Frankowy” zgodnie z jego właściwością, czyli „rozpoznawanie spraw cywilnych dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kluczowe wydarzenia dla Frankowiczów w TSUE 15 czerwca 2023

15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)...

Co oznacza unieważnienie kredytu we frankach przez sąd i jakie są jego korzyści?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach przez sąd oznacza, że...

Kredyty frankowe – najważniejsze informacje

Czym są kredyty frankowe? Kredyty frankowe to zobowiązania powiązane...

Frankowicze: Kim są, o co walczą i jak pozbyć się kredytu we frankach?

W ostatnich latach słyszymy coraz więcej o frankowiczach -...