Zwycięstwo: BANKU

Deutsche Bank

II C 497/17

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

9.07.2020 wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie w Warszawie II C 497/17 sędzia Eliza Kurkowska oddalenie powództwa klientów Deutsche Bank – kredyt ” walutowy”