Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Ge Money Bank

I C 856/16

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Gdańsku


Opis Sprawy:

Wyrok z dnia 17.03.2020 r., BPH GE MONEY BANK odfrankowienie kredytu (sygn. SO w Gdańsku I C 856/16). SSR del. Marcin Cichosz umowa GE (obecnie BPH) zawartą 31.12.2007 roku.