Wyrok z dnia 17.03.2020 r., BPH GE MONEY BANK odfrankowienie kredytu (sygn. SO w Gdańsku I C 856/16). SSR del. Marcin Cichosz umowa GE (obecnie BPH) zawartą 31.12.2007 roku.