Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

XXV C 106/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Getin Noble Bank S.A., Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dn. 10 lutego 2020 r. oddalił żądanie powodów z tytułu nieważności umowy kredytu, uwzględnił natomiast roszczenie ewentualnie i zasądził kwotę 40.651,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu z tytułu „odfrankowienia”.

Sygn. akt XXV C 106/18