24.02.2020 Sąd Okręgowy Katowice, unieważnienie kredytu frankowego Getin Bank, sygn. akt I C 914/17

Sąd w pełni podzielił argumentację o niedozwolonym charakterze klauzul indeksacyjnych, a nieważność wywiódł z braku możliwości zastąpienia kursów innych miernikiem wartości.