Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

I C 914/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Katowicach


Opis Sprawy:

24.02.2020 Sąd Okręgowy Katowice, unieważnienie kredytu frankowego Getin Bank, sygn. akt I C 914/17

Sąd w pełni podzielił argumentację o niedozwolonym charakterze klauzul indeksacyjnych, a nieważność wywiódł z braku możliwości zastąpienia kursów innych miernikiem wartości.