Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

XXV C 195/16

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

25.02.2020 Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Michał Jakubowski, XXV C 195/16) wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz powodów kwotę ponad 126 tys. zł tytułem zwrotu nadpłaconych rat kredytu wraz z odsetkami od stycznia 2016 r.

W rezultacie wysokość zadłużenia kredytobiorcy spadła z ok. 760 tys. zł wg banku do ok. 360 tys. zł. (zadłużenie bez indeksacji).