Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Kredyt Bank

I C 842/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu


Opis Sprawy:

19.02.2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I C 842/17, SSO Rafał Cieszyński, uwzględnił  powództwo i zasądził na rzecz frankowicza od Santander Bank Polska S.A. kwoty 14.100,22 zł i 25.000,38 CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, ze umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (Ekstralokum) z 2007 r. jest w całości nieważna ze względu na abuzywność klauzul indeksacyjnych.