Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

II C 1084/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Wyrok z 31.01.2020 r. Sąd Okręgowy Warszwa, sygn. akt II C 1084/17 Odfrankowienie kredytu indeksowanego do CHF i zwrot 130 tyś zł nadpłaty dla frankowicza

Sąd ustalił, że umowa o kredyt indeksowany jest ważna, mechanizm indeksacji jest nieuczciwy m.in. ze względu na przyznanie sobie przez bank prawa do jednostronnego ustalania świadczeń kredytobiorcy oraz skutkiem nieuczciwości mechanizmu indeksacji jest obowiązek sądu do prostego usunięcia klauzul z umowy i odzyskania na rzecz konsumenta kwot nienależne pobranych oraz – zgodnie z żądaniem powoda – ustalenie braku związania mechanizmem indeksacji na przyszłość.