Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

VI C 1129/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia


Opis Sprawy:

Mbank S.A. z dnia 8 lipca 2020 r., Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, sygnat. akt VI C 1129/17