Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

I C 204/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Legnicy


Opis Sprawy:

mBank, a umowa kredytu „Multiplan” unieważnienie umowy

W dniu 25.06.2020 r. Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Agata Kawa – Jerka, sygn. I C 204/19 ) wydał wyrok na rzecz kredytobiorcy, w którym ustalił w sentencji, że Umowa typu „Multiplan” z 2007 r. jest nieważna, a także zasądził zwrot nienależnych świadczeń ponad kwotę wypłaconego kapitału (kredytu) oraz koszty procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że umowa jest sprzeczna z naturą umowy kredytu i jest związany wolą powoda, który oczekiwał upadku umowy, zamiast jej uzupełniania i utrzymywania w obrocie prawnym.

Sąd zastosował w sprawie tzw. teorię salda i uwzględnił powództwo pieniężne co do nadwyżki ponad wypłacony kapitał.