Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

II C 635/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Łodzi


Opis Sprawy:

24.06.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi odfrankowił dwie umowy mBank (jedną umowę pożyczki hipotecznej indeksowanej do kursu waluty obcej oraz jedną umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do kursu waluty obcej) oraz zasądził na rzecz Kredytobiorców ponad 212 tysięcy nadpłaty! Sąd zasądził również ponad 14 tysięcy na rzecz Kredytobiorców tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa w pierwszej instancji zakończyła się w nieco ponad rok od wniesienia pozwu.

sygn. akt II C 635/19