Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

XII C 1903/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu


Opis Sprawy:

Wyrok sygn. akt XII C 1903/18 – unieważnienie umowy mBank SA, ponadto sąd zasadza od pozwanego na kwotę 74.207 zl z ustawowymi odsetkami od lipca 2018 r do dnia zapłaty, zasadza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817,- zł tytułem zwrotu kosztów postępowania