Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXV C 136/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

W dniu 8.06.2020 r. (sygn. akt: XXV C 136/19), Sąd Okręgowy w Warszawie sędzia SSO Piotr Bednarczyk, w sprawie banku Raiffeisen Bank International AG, uwzględnił powództwo i ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF na kwotę 2.400.000,00 zł (dwa miliony złotych czterysta tysięcy złotych)