Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXV C 427/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

04.02.2020 Sąd Okręgowy w Warszawie, Raiffeisen Bank, kredyt indeksowany umowa POLBANK.

Zdaniem Sądu postanowienia dot. głównych świadczeń stron nie są precyzyjne, sąd wskazał, że do chwili uruchomienia kredytu powódka nie wiedziała, jakie kwoty będą do zwrotu bankowi. Cała klauzula indeksacyjna jest abuzywna. Nie ma możliwości stosować kursu średniego kursu NBP.