02 czerwca 2020 roku  (sygn. XXV C 1085/19) zapadł wyrok stwierdzający nieważność umowy Raiffeisen Polbank.