Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Polbank

XXV C 1085/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny


Opis Sprawy:

02 czerwca 2020 roku  (sygn. XXV C 1085/19) zapadł wyrok stwierdzający nieważność umowy Raiffeisen Polbank.