15 czerwca 2020 roku  (XXV C 3102/18)  otrzymaliśmy wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym stwierdzający nieważność umowy Reiffeisen Polbank.