Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Polbank

XXV C 3102/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny


Opis Sprawy:

15 czerwca 2020 roku  (XXV C 3102/18)  otrzymaliśmy wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym stwierdzający nieważność umowy Reiffeisen Polbank.