Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXV C 2764/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal, XXV C 2764/18) uznał, że umowa kredytu d. Polbanku z 2008 r. na kwotę 1,1 mln zł na zakup lokalu mieszkalnego w Gdyni jest co prawda ważna, ale zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne.

W rezultacie ustalił, że określone postanowienia indeksacyjne są bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Tym samym aktualne saldo zadłużenia powinno wynosić nie ok. 1,8 mln. zł jak twierdził bank, lecz ok. 930 tys. zł. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot nadpłaconych rat kredytu w wysokości ponad 300 tys. zł. (zgodnie z opinią biegłego).

Wobec oddalenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy, sąd zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami.