Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Millennium Bank SA

I C 2851/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie


Opis Sprawy:

03.01.2020, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (I C 2851/17, SSR Robert Bełczącki) stwierdził nieważność umowy kredytu denominowanego Millennium Bank SA. Sąd stwierdził, że ryzyko walutowe było tylko po stronie klienta, umowa nie przewidywała żadnych obiektywnych kryteriów przeliczania kwot w CHF na rzeczywiście przepływające kwoty w PLN a sytuacja majątkowa klientów i relacja kwoty kredytu otrzymanej i spłaconej pozwala im bez problemu zwrócić kwotę kredytu otrzymaną od banku.