Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXV C 2514/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

W dniu dzisiejszym o godzinie 15:30 Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd I instancji wydał wyrok w sprawie Państwa Dziubak przeciwko Raiffeisen. Sąd unieważnił umowę w całości.

Podstawą wyroku było uznanie za niedozwolone niektórych postanowień umowy. Konkretnie chodzi o postanowienia zgodnie z którymi kwota wypłaconego kredytu oraz kwota spłacanych rat były przeliczane według kursów walutowych ustalanych jednostronnie przez bank. Stąd wniosek, że bank będący profesjonalistą miał dowolność w ustalaniu wysokości zobowiązania konsumenta, co Sąd uznał za rażąco naruszające interesy kredytobiorców.

W sprawie Państwa Dziubak 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie (C-260/18), zgodnie z którym po usunięciu z umowy klauzul niedozwolonych sąd nie może „uzdrawiać” umow przez uzupełnienie jej o np. kurs średni NBP i w ten sposób utrzymać w umowę mocy.

Sąd w niniejszej sprawie stwierdził, że nieważność klauzul przeliczeniowych prowadzi do unieważnienia umowy w całości. Tym samym Sąd nie przyjął koncepcji „odfrankowania” czyli pozostawienia umowy kredytu w obiegu prawnym jako kredytu złotówkowego opartego o niskie oprocentowanie wynikające z umowy (oparte o LIBOR).

Kredyt był kredytem indeksowanym, tj.  kwotę kredytu określono w umowie w złotówkach.

Wyrok nie jest prawomocny – przysługuje od niego apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W tym sądzie pojawiły się jednak po wyroku TSUE orzeczenia również unieważniające umowy kredytu z uwagi na zawarcie niedozwolonych klauzul przeliczeniowych.

Żródło: PAP