Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Metrobank

I C 3628/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sądu Rejonowy dla Warszawy-Woli


Opis Sprawy:

09.01.2020 Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie o sygn. I C 3628/17 (ASR Ewelina Marczuk) – wyrok dotyczył umowy kredytu dawnego Noble Bank (Metrobank); sąd uznał umowę kredytu za nieważną i bez zastosowania teorii salda (stosując słuszną naszym zdaniem teorię dwóch kondykcji) zasądził zwrot nadpłaconych rat kredytu; wyrok nieprawomocny;