Zwycięstwo: FRANKOWICZA

BOŚ BANK

XXV C 523/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 08.11.2019 r., sygn. akt XXV C 523/18. SSO Krystyna Stawecka.

Umowa  nieważna