Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 08.11.2019 r., sygn. akt XXV C 523/18. SSO Krystyna Stawecka.

Umowa  nieważna