• Unieważnienie umowy
  • powód nie był konsumentem

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 08.11.2019 r., sygn. akt
XXV C 762/19. SSR (del.) Kamil Gołaszewski.