Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen International AG

XXV C 762/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

  • Unieważnienie umowy
  • powód nie był konsumentem

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 08.11.2019 r., sygn. akt
XXV C 762/19. SSR (del.) Kamil Gołaszewski.