Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

V ACa 698/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

Getin Bank umowa Dom Bank – odfrankowienie

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 09.01.2020, sygn. akt V ACa 698/18. Przewodniczący SSA Bogdan Świerczakowski
Sędziowie/Ławnicy: SSA Ewa Kaniok, SSO del. Emilia Szczurowska (spr.)

Wyrok I instancji – SO Wawa Praga, I C 1184/16. SSO Marek Grodzki.