Wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie
V ACa 698/18

Oddalenie apelacji Getin Noble Bank SA (DOM Bank). Pozew banku.

Wyrok I instancji – SO Wwa Praga I C 1184/16 odfrankowienie