Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

I ACa 442/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 04.12.2019 r., sygn. akt I ACa 442/18.

Wyrok I instancji:
Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 05.06.2018 r., sygn. akt I C 39/18.

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000000303_I_C_000039_2018_Uz_2018-07-02_001?fbclid=IwAR2h3LMV7926j6Vz2H_3i29NalS-PonEiIyPapNSvI1lIEr69lbK5OOuFtU